Mình chỉ hoạt động riêng nên tiến độ làm truyện khá chậm vì vẫn phải quay cuồng với việc và học :<
Danh sách truyện
Xem nhiều nhất
03 TouchLượt xem: 47,488