Đây là nhóm mới lập, gọi là nhóm nhưng chỉ với một thành viên, trình độ trans với edit đều thuộc dạng nghiệp dư nên sẽ có nhiều lỗi, mong mọi người thông cảm. Fage fb: lục thanh các.
Danh sách truyện
Xem nhiều nhất
04 TouchLượt xem: 53,753