Truyện Dịch

Xuyên Duyệt Tây Nguyên 3000

Sơ lược

Một cô gái vì tò mò thám hiểm đã lọt vào đường hầm thời gian. Đến một thế giới khác, cô bị lầm tưởng là người máy sao hỏa! Chuyện gì sẽ xảy ra? Ngoại truyện nè bạn

Nhóm dịch
Giới thiệu
Giới thiệu
Tình trạngĐang tiến hành
Lượt xem13,091
Theo dõi0
Tập truyện
 1. 01.chap-1
 2. 02.chap-2
 3. 03.chap-3
 4. 04.chap-4
 5. 05.chap-5
 6. 06.chap-6
 7. 07.chap-7
 8. 08.chap-8
 9. 09.chap-9
 10. 10.chap-10
 11. 11.chap-11
 12. 12.chap-12
 13. 13.chap-13
 14. 14.chap-14
 15. 15.chap-15
 16. 16.chap-16
 17. 17.chap-17
 18. 18.chap-18
 19. 19.chap-19
 20. 20.chap-20
 21. 21.chap-21
 22. 22.chap-22
 23. 23.chap-23
 24. 24.chap-24
 25. 25.chap-25
 26. 26.chap-26
 27. 27.chap-27
 28. 28.chap-28
 29. 29.chap-29
 30. 30.chap-30
 31. 31.chap-31
 32. 32.chap-32
 33. 33.chap-33
 34. 34.chap-34
 35. 35.chap-35
 36. 36.chap-36
 37. 37.chap-37
 38. 38.chap-38
 39. 39.chap-39
 40. 40.chap-40
 41. 41.chap-41
 42. 42.chap-42
 43. 43.chap-43
 44. 44.chap-44
 45. 45.chap-45
 46. 46.chap-46
 47. 47.chap-47
 48. 48.chap-47.2
 49. 49.chap-48
 50. 50.chap-49
 51. 51.chap-50
 52. 52.chap-51
 53. 53.chap-52
 54. 54.chap-53
 55. 55.chap-54
 56. 56.chap-55
 57. 57.chap-56
 58. 58.chap-57
 59. 59.chap-58
 60. 60.chap-59
 61. 61.chap-60
 62. 62.chap-61
 63. 63.chap-62
 64. 64.chap-63
 65. 65.chap-64
 66. 66.chap-65
 67. 67.chap-66
 68. 68.chap-67
 69. 69.chap-68
 70. 70.chap-69
 71. 71.chap-70
 72. 72.chap-71
 73. 73.chap-72
 74. 74.chap-73
 75. 75.chap-74
 76. 76.chap-75
 77. 77.chap-76
 78. 78.chap-77
 79. 79.chap-78
 80. 80.chap-79
 81. 81.chap-80
 82. 82.chap-81
 83. 83.chap-82
 84. 84.chap-83
 85. 85.chap-84
 86. 86.chap-85
 87. 87.chap-86
 88. 88.chap-87
 89. 89.chap-88
 90. 90.chap-89
 91. 91.chap-90
 92. 92.chap-91
 93. 93.chap-92
 94. 94.chap-93
 95. 95.chap-94
 96. 96.chap-95
 97. 97.chap-96
 98. 98.chap-97
 99. 99.chap-98
 100. 100.chap-99
 101. 101.chap-100
 102. 102.chap-101
 103. 103.chap-102
 104. 104.chap-103
 105. 105.chap-104
 106. 106.chap-105
 107. 107.chap-106
 108. 108.chap-107
 109. 109.chap-108
 110. 110.chap-109
 111. 111.chap-110
 112. 112.chap-111
 113. 113.chap-112
 114. 114.chap-113
 115. 115.chap-114
 116. 116.chap-115
 117. 117.chap-116
 118. 118.chap-117
 119. 119.chap-118
 120. 120.chap-119
 121. 121.chap-120
 122. 122.chap-121
 123. 123.chap-122
 124. 124.chap-123
 125. 125.chap-124
 126. 126.chap-125
 127. 127.chap-126
 128. 128.chap-127
 129. 129.chap-128
 130. 130.chap-129
 131. 131.chap-130
 132. 132.chap-131
 133. 133.chap-132
 134. 134.chap-133
 135. 135.chap-134
 136. 136.chap-135
 137. 137.chap-136
 138. 138.chap-137
 139. 139.chap-138
 140. 140.chap-139
 141. 141.chap-140
 142. 142.chap-141
 143. 143.chap-142
 144. 144.chap-143
 145. 145.chap-144
 146. 146.chap-145
 147. 147.chap-146
 148. 148.chap-147
 149. 149.chap-148
 150. 150.chap-149
 151. 151.chap-150
 152. 152.chap-151
 153. 153.chap-152
 154. 154.chap-153
 155. 155.chap-154
 156. 156.chap-155
 157. 157.chap-156
 158. 158.chap-157
 159. 159.chap-158
 160. 160.chap-159
 161. 161.chap-160
 162. 162.chap-161
 163. 163.chap-162.1
 164. 164.chap-162.2
 165. 165.chap-163
 166. 166.chap-163.5
 167. 167.chap-164
 168. 168.chap-165
 169. 169.chap-165.5
 170. 170.chap-166
 171. 171.chap-166.5
 172. 172.chap-167
 173. 173.chap-167.5
 174. 174.chap-168
 175. 175.chap-168.5
 176. 176.chap-169
 177. 177.chap-170
 178. 178.chap-170.5
 179. 179.chap-171
 180. 180.chap-172
 181. 181.chap-173
 182. 182.chap-174
 183. 183.chap-175
 184. 184.chap-176
 185. 185.chap-177
 186. 186.chap-178
 187. 187.chap-179
 188. 188.chap-180
 189. 189.chap-181
 190. 190.chap-182
 191. 191.chap-183
 192. 192.chap-184
 193. 193.chap-185
 194. 194.chap-186
 195. 195.chap-187
 196. 196.chap-188
 197. 197.chap-189
 198. 198.chap-190
 199. 199.chap-191
 200. 200.chap-192
 201. 201.chap-193
 202. 202.chap-194
 203. 203.chap-195
 204. 204.chap-196
 205. 205.chap-197
 206. 206.chap-198
 207. 207.chap-199
 208. 208.chap-200
 209. 209.chap-201
 210. 210.chap-202
 211. 211.chap-203
 212. 212.chap-204
 213. 213.chap-205
 214. 214.chap-206
 215. 215.chap-207
 216. 216.chap-208
 217. 217.chap-208.5
 218. 218.chap-209
 219. 219.chap-210
 220. 220.chap-211
 221. 221.chap-212
 222. 222.chap-213
 223. 223.chap-214
 224. 224.chap-215
 225. 225.chap-216
 226. 226.chap-217
 227. 227.chap-218
 228. 228.chap-219
 229. 229.chap-220
 230. 230.chap-221
 231. 231.chap-222
 232. 232.chap-223
 233. 233.chap-224
 234. 234.chap-225
 235. 235.chap-226
 236. 236.chap-227
 237. 237.chap-228
 238. 238.chap-229
 239. 239.chap-230
 240. 240.chap-230.5
 241. 241.chap-231
 242. 242.chap-232
 243. 243.chap-233
 244. 244.chap-234
 245. 245.chap-235
 246. 246.chap-236
 247. 247.chap-237
 248. 248.chap-238
 249. 249.chap-239
 250. 250.chap-240
 251. 251.chap-241
 252. 252.chap-242
 253. 253.chap-243
 254. 254.chap-244
 255. 255.chap-245
 256. 256.chap-246.1
 257. 257.chap-246.2
 258. 258.chap-247
 259. 259.chap-248
 260. 260.chap-249
 261. 261.chap-250
 262. 262.chap-251
 263. 263.chap-252
 264. 264.chap-253
 265. 265.chap-254
 266. 266.chap-255
 267. 267.chap-256
 268. 268.chap-257
 269. 269.chap-258
 270. 270.chap-259
 271. 271.chap-260
 272. 272.chap-261
 273. 273.chap-262
 274. 274.chap-263
 275. 275.chap-264
 276. 276.chap-265
 277. 277.chap-266.1
 278. 278.chap-266.2
 279. 279.chap-267.1
 280. 280.chap-267.2
 281. 281.chap-268.1
 282. 282.chap-268.2
 283. 283.chap-268.3
 284. 284.chap-269.1
 285. 285.chap-269.2
 286. 286.chap-269.3
 287. 287.chap-270.1
 288. 288.chap-270.2
 289. 289.chap-270.3
 290. 290.chap-271.1
 291. 291.chap-271.2
 292. 292.chap-271.3
 293. 293.chap-272.1
 294. 294.chap-272.2
 295. 295.chap-272.3
Tập truyện
Tập truyện
SỐ CHƯƠNG
CẬP NHẬT
Truyện gợi ý

Tam Nhãn Hao Thiên Lục

Dương Tiễn Hạ Phàm Diệt Trừ Yêu Quái Dưới Hình Hài Một Người Con Gái. Đọc sẽ rõ ~.~

Đấu Phá Thương Khung

Đây là một thế giới thuộc về Đấu Khí, không hề có ma pháp hoa tiếu diễm lệ, chỉ có đấu khí cương mãnh phồn thịnh ! Tưởng tượng thế giới đó sẽ phát triển ra sao ? mời các bạn xem Đấu Phá Thương Khung ! Hệ Thống Tu Luyện : Đấu Giả, Đấu Sư, Đại Đấu Sư, Đấu Linh, Đấu Vương, Đấu Hoàng, Đấu Tông, Đấu Tôn, Đấu Thánh, Đấu Đế. Hãy Bắt Đầu Từ Tiêu Viêm ! Một thiên tài tu luyện trong phút chốc trở thành phế vật, từ phế vật lại ...

Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ

Một chiếc đĩa trò chơi thần bí, một nữ sinh trung học tên là Lâm Linh nhát gan bị lạc vào thế giới của vua Arthur và những kỵ sĩ của ông! Hiện tại và hư không cứ luân phiên xen kẽ, dựng nên một thế giới hoàn toàn xa lạ đối với cô ấy…
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!