Truyện Dịch

Luật Lệ Đặt Ra Là Để Phá Bỏ

Sơ lược

Câu chuyện xoay xung quanh cuộc sống hằng ngày của 3 nhân vật chính, Sakata Gintoki, một Samurai hết thời, bị bệnh tiểu đường nặng, Shinpachi Shimura, kẻ kế thừa của một võ đường xập xệ do chẳng còn ai đến luyện võ trong thời đại này và Kagura, một Amanto với sức mạnh phi thường, tham ăn trong thân hình nhỏ bé của 1 cô bé 14 tuổi. Cả 3 phải làm đủ mọi việc (hầu hết là phá hoại chứ chẳng làm gì nghiêm túc) để trả tiền nhà hằng tháng.

Nhóm dịch
Giới thiệu
Giới thiệu
Tác giảHideaki Sorachi
Tình trạngĐang tiến hành
Lượt xem12,069
Theo dõi0
Tập truyện
 1. 01.chap-1
 2. 02.chap-2
 3. 03.chap-3
 4. 04.chap-4
 5. 05.chap-5
 6. 06.chap-6
 7. 07.chap-7
 8. 08.chap-8
 9. 09.chap-9
 10. 10.chap-10
 11. 11.chap-11
 12. 12.chap-12
 13. 13.chap-13
 14. 14.chap-14
 15. 15.chap-15
 16. 16.chap-16
 17. 17.chap-17
 18. 18.chap-18
 19. 19.chap-19
 20. 20.chap-20
 21. 21.chap-21
 22. 22.chap-22
 23. 23.chap-23
 24. 24.chap-24
 25. 25.chap-25
 26. 26.chap-26
 27. 27.chap-27
 28. 28.chap-28
 29. 29.chap-29
 30. 30.chap-30
 31. 31.chap-31
 32. 32.chap-32
 33. 33.chap-33
 34. 34.chap-34
 35. 35.chap-35
 36. 36.chap-36
 37. 37.chap-37
 38. 38.chap-38
 39. 39.chap-39
 40. 40.chap-40
 41. 41.chap-41
 42. 42.chap-42
 43. 43.chap-43
 44. 44.chap-44
 45. 45.chap-45
 46. 46.chap-46
 47. 47.chap-47
 48. 48.chap-48
 49. 49.chap-49
 50. 50.chap-50
 51. 51.chap-51
 52. 52.chap-52
 53. 53.chap-53
 54. 54.chap-54
 55. 55.chap-55
 56. 56.chap-56
 57. 57.chap-57
 58. 58.chap-58
 59. 59.chap-59
 60. 60.chap-60
 61. 61.chap-61
 62. 62.chap-62
 63. 63.chap-63
 64. 64.chap-64
 65. 65.chap-65
 66. 66.chap-66
 67. 67.chap-67
 68. 68.chap-68
 69. 69.chap-69
 70. 70.chap-70
 71. 71.chap-71
 72. 72.chap-72
 73. 73.chap-73
 74. 74.chap-74
 75. 75.chap-75
 76. 76.chap-76
 77. 77.chap-77
 78. 78.chap-78
 79. 79.chap-79
 80. 80.chap-80
 81. 81.chap-81
 82. 82.chap-82
 83. 83.chap-83
 84. 84.chap-84
 85. 85.chap-85
 86. 86.chap-86
 87. 87.chap-87
 88. 88.chap-88
 89. 89.chap-89
 90. 90.chap-90
 91. 91.chap-91
 92. 92.chap-92
 93. 93.chap-93
 94. 94.chap-94
 95. 95.chap-95
 96. 96.chap-96
 97. 97.chap-97
 98. 98.chap-98
 99. 99.chap-99
 100. 100.chap-100
 101. 101.chap-101
 102. 102.chap-102
 103. 103.chap-103
 104. 104.chap-104
 105. 105.chap-105
 106. 106.chap-106
 107. 107.chap-106.5
 108. 108.chap-107
 109. 109.chap-108
 110. 110.chap-109
 111. 111.chap-110
 112. 112.chap-111
 113. 113.chap-112
 114. 114.chap-113
 115. 115.chap-114
 116. 116.chap-115
 117. 117.chap-116
 118. 118.chap-117
 119. 119.chap-118
 120. 120.chap-119
 121. 121.chap-120
 122. 122.chap-121
 123. 123.chap-122
 124. 124.chap-123
 125. 125.chap-124
 126. 126.chap-125
 127. 127.chap-126
 128. 128.chap-127
 129. 129.chap-128
 130. 130.chap-129
 131. 131.chap-130
 132. 132.chap-131
 133. 133.chap-132
 134. 134.chap-133
 135. 135.chap-134
 136. 136.chap-135
 137. 137.chap-136
 138. 138.chap-137
 139. 139.chap-138
 140. 140.chap-139
 141. 141.chap-140
 142. 142.chap-141
 143. 143.chap-142
 144. 144.chap-143
 145. 145.chap-144
 146. 146.chap-145
 147. 147.chap-146
 148. 148.chap-147
 149. 149.chap-148
 150. 150.chap-149
 151. 151.chap-150
 152. 152.chap-151
 153. 153.chap-152
 154. 154.chap-153
 155. 155.chap-154
 156. 156.chap-155
 157. 157.chap-156
 158. 158.chap-157
 159. 159.chap-158
 160. 160.chap-159
 161. 161.chap-160
 162. 162.chap-161
 163. 163.chap-162
 164. 164.chap-163
 165. 165.chap-164
 166. 166.chap-165
 167. 167.chap-166
 168. 168.chap-167
 169. 169.chap-168
 170. 170.chap-169
 171. 171.chap-170
 172. 172.chap-171
 173. 173.chap-172
 174. 174.chap-173
 175. 175.chap-174
 176. 176.chap-175
 177. 177.chap-176
 178. 178.chap-177
 179. 179.chap-178
 180. 180.chap-179
 181. 181.chap-180
 182. 182.chap-181
 183. 183.chap-182
 184. 184.chap-183
 185. 185.chap-184
 186. 186.chap-185
 187. 187.chap-186
 188. 188.chap-187
 189. 189.chap-188
 190. 190.chap-189
 191. 191.chap-190
 192. 192.chap-191
 193. 193.chap-192
 194. 194.chap-193
 195. 195.chap-194
 196. 196.chap-195
 197. 197.chap-196
 198. 198.chap-197
 199. 199.chap-198
 200. 200.chap-199
 201. 201.chap-200
 202. 202.chap-201
 203. 203.chap-202
 204. 204.chap-203
 205. 205.chap-204
 206. 206.chap-205
 207. 207.chap-206
 208. 208.chap-207
 209. 209.chap-208
 210. 210.chap-209
 211. 211.chap-210
 212. 212.chap-211
 213. 213.chap-212
 214. 214.chap-213
 215. 215.chap-214
 216. 216.chap-215
 217. 217.chap-216
 218. 218.chap-217
 219. 219.chap-218
 220. 220.chap-219
 221. 221.chap-220
 222. 222.chap-221
 223. 223.chap-222
 224. 224.chap-223
 225. 225.chap-224
 226. 226.chap-225
 227. 227.chap-226
 228. 228.chap-227
 229. 229.chap-228
 230. 230.chap-229
 231. 231.chap-230
 232. 232.chap-231
 233. 233.chap-232
 234. 234.chap-233
 235. 235.chap-234
 236. 236.chap-235
 237. 237.chap-236
 238. 238.chap-237
 239. 239.chap-238
 240. 240.chap-239
 241. 241.chap-240
 242. 242.chap-241
 243. 243.chap-242
 244. 244.chap-243
 245. 245.chap-244
 246. 246.chap-245
 247. 247.chap-246
 248. 248.chap-247
 249. 249.chap-248
 250. 250.chap-249
 251. 251.chap-250
 252. 252.chap-251
 253. 253.chap-252
 254. 254.chap-253
 255. 255.chap-254
 256. 256.chap-255
 257. 257.chap-256
 258. 258.chap-257
 259. 259.chap-258
 260. 260.chap-259
 261. 261.chap-260
 262. 262.chap-261
 263. 263.chap-262
 264. 264.chap-263
 265. 265.chap-264
 266. 266.chap-265
 267. 267.chap-266
 268. 268.chap-267
 269. 269.chap-268
 270. 270.chap-269
 271. 271.chap-270
 272. 272.chap-271
 273. 273.chap-272
 274. 274.chap-273
 275. 275.chap-274
 276. 276.chap-275
 277. 277.chap-276
 278. 278.chap-277
 279. 279.chap-278
 280. 280.chap-279
 281. 281.chap-280
 282. 282.chap-281
 283. 283.chap-282
 284. 284.chap-283
 285. 285.chap-284
 286. 286.chap-285
 287. 287.chap-286
 288. 288.chap-287
 289. 289.chap-288
 290. 290.chap-289
 291. 291.chap-290
 292. 292.chap-291
 293. 293.chap-292
 294. 294.chap-293
 295. 295.chap-294
 296. 296.chap-295
 297. 297.chap-296
 298. 298.chap-297
 299. 299.chap-298
 300. 300.chap-299
 301. 301.chap-300
 302. 302.chap-301
 303. 303.chap-302
 304. 304.chap-303
 305. 305.chap-304
 306. 306.chap-305
 307. 307.chap-306
 308. 308.chap-307
 309. 309.chap-308
 310. 310.chap-309
 311. 311.chap-310
 312. 312.chap-311
 313. 313.chap-312
 314. 314.chap-313
 315. 315.chap-314
 316. 316.chap-315
 317. 317.chap-316
 318. 318.chap-317
 319. 319.chap-318
 320. 320.chap-319
 321. 321.chap-320
 322. 322.chap-321
 323. 323.chap-322
 324. 324.chap-323
 325. 325.chap-324
 326. 326.chap-325
 327. 327.chap-326
 328. 328.chap-327
 329. 329.chap-328
 330. 330.chap-329
 331. 331.chap-330
 332. 332.chap-331
 333. 333.chap-332
 334. 334.chap-333
 335. 335.chap-334
 336. 336.chap-335
 337. 337.chap-336
 338. 338.chap-337
 339. 339.chap-338
 340. 340.chap-339
 341. 341.chap-340
 342. 342.chap-341
 343. 343.chap-342
 344. 344.chap-343
 345. 345.chap-344
 346. 346.chap-345
 347. 347.chap-346
 348. 348.chap-347
 349. 349.chap-348
 350. 350.chap-349
 351. 351.chap-350
 352. 352.chap-351
 353. 353.chap-352
 354. 354.chap-353
 355. 355.chap-354
 356. 356.chap-355
 357. 357.chap-356
 358. 358.chap-357
 359. 359.chap-358
 360. 360.chap-359
 361. 361.chap-360
 362. 362.chap-361
 363. 363.chap-362
 364. 364.chap-363
 365. 365.chap-364
 366. 366.chap-365
 367. 367.chap-366
 368. 368.chap-367
 369. 369.chap-368
 370. 370.chap-369
 371. 371.chap-370
 372. 372.chap-371
 373. 373.chap-372
 374. 374.chap-373
 375. 375.chap-374
 376. 376.chap-375
 377. 377.chap-376
 378. 378.chap-377
 379. 379.chap-378
 380. 380.chap-379
 381. 381.chap-380
 382. 382.chap-381
 383. 383.chap-382
 384. 384.chap-383
 385. 385.chap-384
 386. 386.chap-385
 387. 387.chap-386
 388. 388.chap-387
 389. 389.chap-388
 390. 390.chap-389
 391. 391.chap-390
 392. 392.chap-391
 393. 393.chap-392
 394. 394.chap-393
 395. 395.chap-394
 396. 396.chap-395
 397. 397.chap-396
 398. 398.chap-397
 399. 399.chap-398
 400. 400.chap-399
 401. 401.chap-400
 402. 402.chap-401
 403. 403.chap-402
 404. 404.chap-403
 405. 405.chap-404
 406. 406.chap-405
 407. 407.chap-406
 408. 408.chap-407
 409. 409.chap-408
 410. 410.chap-409
 411. 411.chap-410
 412. 412.chap-411
 413. 413.chap-412
 414. 414.chap-413
 415. 415.chap-414
 416. 416.chap-415
 417. 417.chap-416
 418. 418.chap-417
 419. 419.chap-418
 420. 420.chap-419
 421. 421.chap-420
 422. 422.chap-421
 423. 423.chap-422
 424. 424.chap-423
 425. 425.chap-424
 426. 426.chap-425
 427. 427.chap-426
 428. 428.chap-427
 429. 429.chap-428
 430. 430.chap-429
 431. 431.chap-430
 432. 432.chap-431
 433. 433.chap-432
 434. 434.chap-433
 435. 435.chap-434
 436. 436.chap-435
 437. 437.chap-436
 438. 438.chap-437
 439. 439.chap-438
 440. 440.chap-439
 441. 441.chap-440
 442. 442.chap-441
 443. 443.chap-442
 444. 444.chap-443
 445. 445.chap-444
 446. 446.chap-445
 447. 447.chap-446
 448. 448.chap-455
 449. 449.chap-456
 450. 450.chap-457
 451. 451.chap-458
 452. 452.chap-459
 453. 453.chap-460
 454. 454.chap-461
 455. 455.chap-462
 456. 456.chap-463
 457. 457.chap-464
 458. 458.chap-465
 459. 459.chap-466
 460. 460.chap-467
 461. 461.chap-468
 462. 462.chap-469
 463. 463.chap-470
 464. 464.chap-471
 465. 465.chap-472
 466. 466.chap-473
 467. 467.chap-474
 468. 468.chap-475
 469. 469.chap-476
 470. 470.chap-477
 471. 471.chap-478
 472. 472.chap-479
 473. 473.chap-480
 474. 474.chap-481
 475. 475.chap-482
 476. 476.chap-483
 477. 477.chap-484
 478. 478.chap-485
 479. 479.chap-486
 480. 480.chap-487
 481. 481.chap-488
 482. 482.chap-489
 483. 483.chap-490
 484. 484.chap-491
 485. 485.chap-492
 486. 486.chap-493
 487. 487.chap-494
 488. 488.chap-495
 489. 489.chap-502
 490. 490.chap-503
 491. 491.chap-504
 492. 492.chap-505
 493. 493.chap-506
 494. 494.chap-507
 495. 495.chap-508
 496. 496.chap-509
 497. 497.chap-510
 498. 498.chap-511
 499. 499.chap-512
 500. 500.chap-513
 501. 501.chap-514
 502. 502.chap-515
 503. 503.chap-515.2
 504. 504.chap-516
 505. 505.chap-517
 506. 506.chap-518
 507. 507.chap-519
 508. 508.chap-520
 509. 509.chap-521
 510. 510.chap-522
 511. 511.chap-523
 512. 512.chap-524
 513. 513.chap-525
 514. 514.chap-526
 515. 515.chap-527
 516. 516.chap-528
 517. 517.chap-529
 518. 518.chap-530
 519. 519.chap-531
 520. 520.chap-532
 521. 521.chap-533
 522. 522.chap-534
 523. 523.chap-535
 524. 524.chap-536
 525. 525.chap-537
 526. 526.chap-538
 527. 527.chap-539
 528. 528.chap-540
 529. 529.chap-541
 530. 530.chap-542
 531. 531.chap-543
 532. 532.chap-544
 533. 533.chap-545
 534. 534.chap-546
 535. 535.chap-547
 536. 536.chap-548
 537. 537.chap-549
 538. 538.chap-550
 539. 539.chap-551
 540. 540.chap-552
 541. 541.chap-553
 542. 542.chap-554
 543. 543.chap-555
 544. 544.chap-556
 545. 545.chap-557
 546. 546.chap-558
 547. 547.chap-559
 548. 548.chap-560
 549. 549.chap-561
 550. 550.chap-562
 551. 551.chap-563
 552. 552.chap-564
 553. 553.chap-565
 554. 554.chap-566
 555. 555.chap-567
 556. 556.chap-568
 557. 557.chap-569
 558. 558.chap-570
 559. 559.chap-571
 560. 560.chap-572
 561. 561.chap-573
 562. 562.chap-574
 563. 563.chap-575
 564. 564.chap-576
 565. 565.chap-577
 566. 566.chap-578
 567. 567.chap-579
 568. 568.chap-580
 569. 569.chap-581
 570. 570.chap-582
 571. 571.chap-583
 572. 572.chap-584
 573. 573.chap-585
 574. 574.chap-586
 575. 575.chap-587
 576. 576.chap-588
 577. 577.chap-589
 578. 578.chap-590
 579. 579.chap-591
 580. 580.chap-592
 581. 581.chap-593
 582. 582.chap-594
 583. 583.chap-595
 584. 584.chap-596
 585. 585.chap-597
 586. 586.chap-598
 587. 587.chap-599
 588. 588.chap-600
 589. 589.chap-601
 590. 590.chap-602
 591. 591.chap-603
 592. 592.chap-604
 593. 593.chap-605
 594. 594.chap-606
 595. 595.chap-607
 596. 596.chap-608
 597. 597.chap-609
 598. 598.chap-610
 599. 599.chap-611
 600. 600.chap-612
 601. 601.chap-613
 602. 602.chap-614
 603. 603.chap-615
 604. 604.chap-616
 605. 605.chap-617
 606. 606.chap-618
 607. 607.chap-619
 608. 608.chap-620
 609. 609.chap-621
 610. 610.chap-622
 611. 611.chap-623
 612. 612.chap-624
 613. 613.chap-625
 614. 614.chap-626
 615. 615.chap-627
 616. 616.chap-628
 617. 617.chap-629
 618. 618.chap-630
 619. 619.chap-631
 620. 620.chap-632
 621. 621.chap-633
 622. 622.chap-634
 623. 623.chap-635
 624. 624.chap-636
 625. 625.chap-637
 626. 626.chap-638
 627. 627.chap-639
 628. 628.chap-640
 629. 629.chap-641
 630. 630.chap-642
 631. 631.chap-643
 632. 632.chap-644
 633. 633.chap-645
 634. 634.chap-646
 635. 635.chap-647
 636. 636.chap-648
 637. 637.chap-649
 638. 638.chap-650
 639. 639.chap-651
 640. 640.chap-652
 641. 641.chap-653
 642. 642.chap-654
 643. 643.chap-655
 644. 644.chap-656
 645. 645.chap-657
 646. 646.chap-658
 647. 647.chap-659
 648. 648.chap-660
 649. 649.chap-661
 650. 650.chap-662
 651. 651.chap-663
 652. 652.chap-664
 653. 653.chap-665
 654. 654.chap-666
 655. 655.chap-667
 656. 656.chap-668
 657. 657.chap-669
 658. 658.chap-670
 659. 659.chap-671
 660. 660.chap-672
 661. 661.chap-673
 662. 662.chap-674
 663. 663.chap-675
 664. 664.chap-676
 665. 665.chap-677
 666. 666.chap-678
 667. 667.chap-679
 668. 668.chap-680
 669. 669.chap-681
 670. 670.chap-682
 671. 671.chap-683
 672. 672.chap-684
 673. 673.chap-685
 674. 674.chap-686
 675. 675.chap-687
 676. 676.chap-688
 677. 677.chap-689
 678. 678.chap-690
 679. 679.chap-691
 680. 680.chap-692
 681. 681.chap-693
 682. 682.chap-694
 683. 683.chap-695
 684. 684.chap-696
 685. 685.chap-697
 686. 686.chap-698
 687. 687.chap-699
Tập truyện
Tập truyện
SỐ CHƯƠNG
CẬP NHẬT
Truyện gợi ý
Chrono Crusadechap 59Lượt xem11,018

Chrono Crusade

Nước Mỹ trong những năm thập niên 20. Nhìn khái quát thì đó là một thời gian hoa bình sau Đợt chiến tranh thế giới Nhưng ẩn chứa trong những cái bóng thì đó là những âm mưu đen tối chuẩn bị lật đổ hòa bình. Sister Rosette Christopher, một pháp sư làm việc cho một tổ chức gọi là Magdala Order, có nhiệm vụ chiến đấu với những con quỷ nào xuất hiện và phá hoại. Đồng hành với cô là Chrono, cô luôn kết thúc nhưng đều gây nhiều thiệt hại còn hơn là ...
X Bạo Tộcchap 69Lượt xem12,641

X Bạo Tộc

1 tác phẩm rất nổi tiếng của Phùng Chí Minh

Chúa tể học đường

Một Trận Chiến Giữa Các Học Sinh Trên Thế Giới. Mori Jin, một chàng trai có kĩ thuật chiến đấu tuyệt vời, luôn mơ ước mình là kẻ mạnh nhất. Anh học Taekwondo với ông của mình từ hồi nhỏ. Và bây giờ anh ta đã được đai đen. Một ngày có một người đàn ông, R, đến gặp Jin và mời cậu tham gia "Chúa tể học đường", một trận chiến của các cao thủ giới học sinh. Những lời mời như thế được gửi đi khắp thế giới. Và Jin đã tham gia, chuyện gì ...
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!