Truyện Dịch

Đấu Phá Thương Khung

Sơ lược

Đây là một thế giới thuộc về Đấu Khí, không hề có ma pháp hoa tiếu diễm lệ, chỉ có đấu khí cương mãnh phồn thịnh ! Tưởng tượng thế giới đó sẽ phát triển ra sao ? mời các bạn xem Đấu Phá Thương Khung ! Hệ Thống Tu Luyện : Đấu Giả, Đấu Sư, Đại Đấu Sư, Đấu Linh, Đấu Vương, Đấu Hoàng, Đấu Tông, Đấu Tôn, Đấu Thánh, Đấu Đế. Hãy Bắt Đầu Từ Tiêu Viêm ! Một thiên tài tu luyện trong phút chốc trở thành phế vật, từ phế vật lại từng bước khẳng định lại chính mình ! Hãy cùng bắt đầu cuộc hành trình đó với Đấu Phá Thương Khung

Nhóm dịch
Giới thiệu
Giới thiệu
Tình trạngĐang tiến hành
Lượt xem4,806
Theo dõi0
Tập truyện
 1. 01.chap-0.5
 2. 02.chap-1
 3. 03.chap-2
 4. 04.chap-3
 5. 05.chap-4
 6. 06.chap-5
 7. 07.chap-6
 8. 08.chap-7
 9. 09.chap-8
 10. 10.chap-9
 11. 11.chap-10
 12. 12.chap-11
 13. 13.chap-12
 14. 14.chap-13
 15. 15.chap-14
 16. 16.chap-15
 17. 17.chap-16
 18. 18.chap-17
 19. 19.chap-18
 20. 20.chap-19
 21. 21.chap-20
 22. 22.chap-21
 23. 23.chap-22
 24. 24.chap-23
 25. 25.chap-24
 26. 26.chap-25
 27. 27.chap-26
 28. 28.chap-27
 29. 29.chap-28
 30. 30.chap-29
 31. 31.chap-30
 32. 32.chap-31
 33. 33.chap-32
 34. 34.chap-33
 35. 35.chap-34
 36. 36.chap-35
 37. 37.chap-36
 38. 38.chap-37
 39. 39.chap-38
 40. 40.chap-39
 41. 41.chap-40
 42. 42.chap-41
 43. 43.chap-42
 44. 44.chap-43
 45. 45.chap-44
 46. 46.chap-45
 47. 47.chap-46
 48. 48.chap-47
 49. 49.chap-48
 50. 50.chap-49
 51. 51.chap-50
 52. 52.chap-51
 53. 53.chap-52
 54. 54.chap-53
 55. 55.chap-54
 56. 56.chap-55
 57. 57.chap-56
 58. 58.chap-57
 59. 59.chap-58
 60. 60.chap-59
 61. 61.chap-60
 62. 62.chap-61
 63. 63.chap-62
 64. 64.chap-63
 65. 65.chap-64
 66. 66.chap-65
 67. 67.chap-66
 68. 68.chap-67
 69. 69.chap-68
 70. 70.chap-69
 71. 71.chap-70
 72. 72.chap-71
 73. 73.chap-72
 74. 74.chap-73
 75. 75.chap-74
 76. 76.chap-75
 77. 77.chap-76
 78. 78.chap-77
 79. 79.chap-78
 80. 80.chap-79
 81. 81.chap-79.5
 82. 82.chap-80
 83. 83.chap-81
 84. 84.chap-82
 85. 85.chap-83
 86. 86.chap-84
 87. 87.chap-85
 88. 88.chap-85.5
 89. 89.chap-86
 90. 90.chap-87
 91. 91.chap-88
 92. 92.chap-89
 93. 93.chap-90
 94. 94.chap-91
 95. 95.chap-92
 96. 96.chap-93
 97. 97.chap-94
 98. 98.chap-95
 99. 99.chap-96
 100. 100.chap-97
 101. 101.chap-98
 102. 102.chap-99
 103. 103.chap-100
 104. 104.chap-101
 105. 105.chap-102
 106. 106.chap-103
 107. 107.chap-104
 108. 108.chap-105
 109. 109.chap-106
 110. 110.chap-107
 111. 111.chap-108
 112. 112.chap-109
 113. 113.chap-110
 114. 114.chap-111
 115. 115.chap-112
 116. 116.chap-113
 117. 117.chap-114
 118. 118.chap-115
 119. 119.chap-116
 120. 120.chap-117
 121. 121.chap-118
 122. 122.chap-119
 123. 123.chap-120
 124. 124.chap-121
 125. 125.chap-122
 126. 126.chap-123
 127. 127.chap-124
 128. 128.chap-125
 129. 129.chap-126
 130. 130.chap-127
 131. 131.chap-128
 132. 132.chap-129
 133. 133.chap-130
 134. 134.chap-131
 135. 135.chap-132
 136. 136.chap-133
 137. 137.chap-134
 138. 138.chap-135
 139. 139.chap-136
 140. 140.chap-137
 141. 141.chap-138
 142. 142.chap-139
 143. 143.chap-140
 144. 144.chap-141
 145. 145.chap-142
 146. 146.chap-143
 147. 147.chap-144
 148. 148.chap-145
 149. 149.chap-146
 150. 150.chap-147
 151. 151.chap-148
 152. 152.chap-149
 153. 153.chap-150
 154. 154.chap-151
 155. 155.chap-152
 156. 156.chap-153
 157. 157.chap-154
 158. 158.chap-155
 159. 159.chap-156
 160. 160.chap-157
 161. 161.chap-158
 162. 162.chap-159
 163. 163.chap-160
 164. 164.chap-161
 165. 165.chap-162
 166. 166.chap-163
 167. 167.chap-164
 168. 168.chap-165
 169. 169.chap-166
 170. 170.chap-167
 171. 171.chap-168
 172. 172.chap-169
 173. 173.chap-170
 174. 174.chap-171
 175. 175.chap-172
 176. 176.chap-173
 177. 177.chap-174
 178. 178.chap-175
 179. 179.chap-176
 180. 180.chap-177
 181. 181.chap-178
 182. 182.chap-179
 183. 183.chap-180
 184. 184.chap-181
 185. 185.chap-182
 186. 186.chap-183
 187. 187.chap-184
 188. 188.chap-185
 189. 189.chap-186
 190. 190.chap-187
 191. 191.chap-188
 192. 192.chap-189
 193. 193.chap-190
 194. 194.chap-191
 195. 195.chap-192
 196. 196.chap-193
 197. 197.chap-194
 198. 198.chap-195
 199. 199.chap-196
 200. 200.chap-197
 201. 201.chap-198
 202. 202.chap-199
 203. 203.chap-200
 204. 204.chap-201
 205. 205.chap-202
 206. 206.chap-203
 207. 207.chap-203.5
 208. 208.chap-204
 209. 209.chap-205
 210. 210.chap-206
 211. 211.chap-207
 212. 212.chap-208
 213. 213.chap-209
 214. 214.chap-210
 215. 215.chap-211
 216. 216.chap-212
 217. 217.chap-213
 218. 218.chap-214
 219. 219.chap-215
 220. 220.chap-216
 221. 221.chap-217
 222. 222.chap-218
 223. 223.chap-219
 224. 224.chap-220
 225. 225.chap-221
 226. 226.chap-222
 227. 227.chap-223
 228. 228.chap-224
 229. 229.chap-225
 230. 230.chap-226
 231. 231.chap-227
 232. 232.chap-228
 233. 233.chap-229
 234. 234.chap-230
 235. 235.chap-231
 236. 236.chap-232
 237. 237.chap-233
 238. 238.chap-234
 239. 239.chap-235
 240. 240.chap-236
 241. 241.chap-237
 242. 242.chap-237.2
 243. 243.chap-237.3
 244. 244.chap-238
 245. 245.chap-238.2
 246. 246.chap-238.3
 247. 247.chap-239
 248. 248.chap-240
 249. 249.chap-241
 250. 250.chap-242
 251. 251.chap-243
 252. 252.chap-244
 253. 253.chap-245
 254. 254.chap-246
 255. 255.chap-247
 256. 256.chap-248
 257. 257.chap-249
 258. 258.chap-250
 259. 259.chap-251
 260. 260.chap-252
 261. 261.chap-253
 262. 262.chap-254
 263. 263.chap-255
 264. 264.chap-256
 265. 265.chap-257
 266. 266.chap-258
 267. 267.chap-259
 268. 268.chap-260
 269. 269.chap-261
 270. 270.chap-262
 271. 271.chap-263
 272. 272.chap-264
 273. 273.chap-265
 274. 274.chap-266
 275. 275.chap-266.5
 276. 276.chap-267
 277. 277.chap-268
 278. 278.chap-268.5
 279. 279.chap-269
 280. 280.chap-269.5
 281. 281.chap-270
 282. 282.chap-270.5
 283. 283.chap-271
 284. 284.chap-271.5
 285. 285.chap-272
 286. 286.chap-272.5
 287. 287.chap-273
 288. 288.chap-273.5
 289. 289.chap-274
 290. 290.chap-274.5
 291. 291.chap-275
 292. 292.chap-275.5
 293. 293.chap-276
 294. 294.chap-276.5
 295. 295.chap-277
 296. 296.chap-277.5
 297. 297.chap-278
 298. 298.chap-279
 299. 299.chap-280
 300. 300.chap-281
 301. 301.chap-282
 302. 302.chap-283
 303. 303.chap-284
 304. 304.chap-285
 305. 305.chap-286
 306. 306.chap-287
 307. 307.chap-288
 308. 308.chap-288.5
 309. 309.chap-289
 310. 310.chap-290
 311. 311.chap-291
 312. 312.chap-292
 313. 313.chap-293
 314. 314.chap-294
 315. 315.chap-295
 316. 316.chap-296
 317. 317.chap-297
 318. 318.chap-298
 319. 319.chap-299
 320. 320.chap-300
 321. 321.chap-301
 322. 322.chap-302
 323. 323.chap-303
 324. 324.chap-304
 325. 325.chap-305
 326. 326.chap-306
 327. 327.chap-307
 328. 328.chap-308
 329. 329.chap-309
 330. 330.chap-310
 331. 331.chap-311
 332. 332.chap-312
 333. 333.chap-313
 334. 334.chap-314
 335. 335.chap-315
 336. 336.chap-316
 337. 337.chap-317
 338. 338.chap-318
 339. 339.chap-319
 340. 340.chap-320
 341. 341.chap-321
 342. 342.chap-322
 343. 343.chap-323
 344. 344.chap-324
 345. 345.chap-325
 346. 346.chap-326
 347. 347.chap-327
 348. 348.chap-327.5
 349. 349.chap-328
 350. 350.chap-328.5
 351. 351.chap-329
 352. 352.chap-330
 353. 353.chap-331
 354. 354.chap-332
 355. 355.chap-333
 356. 356.chap-334
 357. 357.chap-335
 358. 358.chap-336
 359. 359.chap-337
 360. 360.chap-338
 361. 361.chap-339
 362. 362.chap-340
 363. 363.chap-341
 364. 364.chap-342
 365. 365.chap-343
 366. 366.chap-344
 367. 367.chap-345
 368. 368.chap-346
 369. 369.chap-347
 370. 370.chap-348
 371. 371.chap-349
Tập truyện
Tập truyện
SỐ CHƯƠNG
CẬP NHẬT
Truyện gợi ý

Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân

Đời nhà Nguyên,Thiếu Lâm xuất hiện kì tài luyện võ là Bất Sát. Tuy có thiên chất bẩm sinh nhưng tâm lại bất chính. Do tranh chức phương trượng không thành,hắn đã theo triều đình,đem quân về tiêu diệt Thiếu Lâm. Từ đó,Thiếu Lâm tuy còn nhưng không không phải là Thái Sơn Bắc Đẩu của võ lâm như trước nữa,chánh đạo không còn được duy trì. Cờ bạc,rượu chè,chơi gái,tất cả đều diễn ra đằng sau cánh cổng Thiếu Lâm. Ở đó tiền là tất cả,không ...

Phệ Quy Giả

Một cảnh sát mới vào nghề chứng kiến một vụ án mạng...

Thần Binh Huyền Kỳ I

Thần Binh Huyền Kỳ là bộ truyện nổi danh của Hoàng Ngọc Lang. Thần Binh Huyền Kỳ tổng cộng đã xuất bản hơn 13 bộ. Trong đó, Khoa Huyễn Ký đã ngừng, Thần Binh F không ra nữa, còn lại đã kết thúc. Bộ thứ nhất nói về Thiên Tinh bị trớ chú, đồng thời là sự xuất hiện của Hổ Phách, võ lâm quần hùng tranh nhau đoạt lấy. Nhân vật chính là Vấn Thiên là đầu bếp ở Bắc Minh Thế Gia, sau đó cùng Bắc Minh Thế Gia Đại Tiểu Thư là Bắc Minh Tuyết hành ...
Tháp Kỳchap 248Lượt xem2,097

Tháp Kỳ

Truyện tranh Tháp Kỳ được cập nhật nhanh và đầy đủ nhất tại NetTruyen. Bạn đọc đừng quên để lại bình luận và chia sẻ, ủng hộ NetTruyen ra các chương mới nhất của truyện Tháp Kỳ.
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!