Truyện Dịch

Vua trò chơi

Sơ lược

Bắt đầu từ năm 1996 cho đến 3/8/2004, bộ truyện tranh Yu-Gi-Oh! do Kazuki Takahashi sáng tác từng là một trong những cái tên được nhiều người ưa chuộng nhất trong Shueisha’s Weekly Shonen Jump ( một lọai tạp chí của Nhật ) . Bộ truyện này lúc đầu tập trung vào Yugi Mutou, dùng trò chơi sáng tác bởi Pegasus để chống lại những kẻ xấu . Yugi cũng trải qua những chiện rủi ro với những người bạn Katsuya Jonouchi, Anzu Mazaki, và Hiroto Honda . Cốt truyện bắt đầu với một tình tiết khá thú vị với sự xuất hiện của 3 ví dụ về pháp thuật và pháp sư xuyên suốt 7 tập đầu của bộ truyện . Từ tập 8 với sự bắt đầu của Duelist Kingdom, cốt truyện chuyển sang xoay quanh Duel Monsters ( đấu quái vật qua các quân bài ma thuật ) .

Nhóm dịch
Giới thiệu
Giới thiệu
Tên khácYu-Gi-Oh!
Tình trạngĐã hoàn thành
Lượt xem8,753
Theo dõi0
Tập truyện
 1. 01.chap-1
 2. 02.chap-2
 3. 03.chap-3
 4. 04.chap-4
 5. 05.chap-5
 6. 06.chap-6
 7. 07.chap-7
 8. 08.chap-8
 9. 09.chap-9
 10. 10.chap-10
 11. 11.chap-11
 12. 12.chap-12
 13. 13.chap-13
 14. 14.chap-14
 15. 15.chap-15
 16. 16.chap-16
 17. 17.chap-17
 18. 18.chap-18
 19. 19.chap-19
 20. 20.chap-20
 21. 21.chap-21
 22. 22.chap-22
 23. 23.chap-23
 24. 24.chap-24
 25. 25.chap-25
 26. 26.chap-26
 27. 27.chap-27
 28. 28.chap-28
 29. 29.chap-29
 30. 30.chap-30
 31. 31.chap-31
 32. 32.chap-32
 33. 33.chap-33
 34. 34.chap-34
 35. 35.chap-35
 36. 36.chap-36
 37. 37.chap-37
 38. 38.chap-38
 39. 39.chap-39
 40. 40.chap-40
 41. 41.chap-41
 42. 42.chap-42
 43. 43.chap-43
 44. 44.chap-44
 45. 45.chap-45
 46. 46.chap-46
 47. 47.chap-47
 48. 48.chap-48
 49. 49.chap-49
 50. 50.chap-50
 51. 51.chap-51
 52. 52.chap-52
 53. 53.chap-53
 54. 54.chap-54
 55. 55.chap-55
 56. 56.chap-56
 57. 57.chap-57
 58. 58.chap-58
 59. 59.chap-59
 60. 60.chap-60
 61. 61.chap-61
 62. 62.chap-62
 63. 63.chap-63
 64. 64.chap-64
 65. 65.chap-65
 66. 66.chap-66
 67. 67.chap-67
 68. 68.chap-68
 69. 69.chap-69
 70. 70.chap-70
 71. 71.chap-71
 72. 72.chap-72
 73. 73.chap-73
 74. 74.chap-74
 75. 75.chap-75
 76. 76.chap-76
 77. 77.chap-77
 78. 78.chap-78
 79. 79.chap-79
 80. 80.chap-80
 81. 81.chap-81
 82. 82.chap-146
 83. 83.chap-147
 84. 84.chap-148
 85. 85.chap-149
 86. 86.chap-150
 87. 87.chap-151
 88. 88.chap-152
 89. 89.chap-153
 90. 90.chap-154
 91. 91.chap-155
 92. 92.chap-156
 93. 93.chap-157
 94. 94.chap-158
 95. 95.chap-159
 96. 96.chap-160
 97. 97.chap-161
 98. 98.chap-162
 99. 99.chap-163
 100. 100.chap-164
 101. 101.chap-165
 102. 102.chap-166
 103. 103.chap-167
 104. 104.chap-168
 105. 105.chap-169
 106. 106.chap-170
 107. 107.chap-171
 108. 108.chap-172
 109. 109.chap-173
 110. 110.chap-174
 111. 111.chap-175
 112. 112.chap-176
 113. 113.chap-177
 114. 114.chap-178
 115. 115.chap-179
 116. 116.chap-180
 117. 117.chap-181
 118. 118.chap-182
 119. 119.chap-183
 120. 120.chap-184
 121. 121.chap-185
 122. 122.chap-186
 123. 123.chap-187
 124. 124.chap-188
 125. 125.chap-189
 126. 126.chap-190
 127. 127.chap-191
 128. 128.chap-192
 129. 129.chap-193
 130. 130.chap-194
 131. 131.chap-195
 132. 132.chap-196
 133. 133.chap-197
 134. 134.chap-198
 135. 135.chap-199
 136. 136.chap-200
 137. 137.chap-201
 138. 138.chap-202
 139. 139.chap-203
 140. 140.chap-204
 141. 141.chap-205
 142. 142.chap-206
 143. 143.chap-207
 144. 144.chap-208
 145. 145.chap-209
 146. 146.chap-210
 147. 147.chap-211
 148. 148.chap-212
 149. 149.chap-213
 150. 150.chap-214
 151. 151.chap-215
 152. 152.chap-216
 153. 153.chap-217
 154. 154.chap-218
 155. 155.chap-219
 156. 156.chap-220
 157. 157.chap-221
 158. 158.chap-222
 159. 159.chap-223
 160. 160.chap-224
 161. 161.chap-225
 162. 162.chap-226
 163. 163.chap-227
 164. 164.chap-228
 165. 165.chap-229
 166. 166.chap-230
 167. 167.chap-231
 168. 168.chap-232
 169. 169.chap-233
 170. 170.chap-234
 171. 171.chap-235
 172. 172.chap-236
 173. 173.chap-237
 174. 174.chap-238
 175. 175.chap-239
 176. 176.chap-240
 177. 177.chap-241
 178. 178.chap-242
 179. 179.chap-243
 180. 180.chap-244
 181. 181.chap-245
 182. 182.chap-246
 183. 183.chap-247
 184. 184.chap-248
 185. 185.chap-249
 186. 186.chap-250
 187. 187.chap-251
 188. 188.chap-252
 189. 189.chap-253
 190. 190.chap-254
 191. 191.chap-255
 192. 192.chap-256
 193. 193.chap-257
 194. 194.chap-258
 195. 195.chap-259
 196. 196.chap-260
 197. 197.chap-261
 198. 198.chap-262
 199. 199.chap-263
 200. 200.chap-264
 201. 201.chap-265
 202. 202.chap-266
 203. 203.chap-267
 204. 204.chap-268
 205. 205.chap-269
 206. 206.chap-270
 207. 207.chap-271
 208. 208.chap-272
 209. 209.chap-273
 210. 210.chap-274
 211. 211.chap-275
 212. 212.chap-276
 213. 213.chap-277
 214. 214.chap-278
 215. 215.chap-279
 216. 216.chap-280
 217. 217.chap-281
 218. 218.chap-282
 219. 219.chap-283
 220. 220.chap-284
 221. 221.chap-285
 222. 222.chap-286
 223. 223.chap-287
 224. 224.chap-288
 225. 225.chap-289
 226. 226.chap-290
 227. 227.chap-291
 228. 228.chap-292
 229. 229.chap-293
 230. 230.chap-294
 231. 231.chap-295
 232. 232.chap-296
 233. 233.chap-297
 234. 234.chap-298
 235. 235.chap-299
 236. 236.chap-300
 237. 237.chap-301
 238. 238.chap-302
 239. 239.chap-303
 240. 240.chap-304
 241. 241.chap-305
 242. 242.chap-306
 243. 243.chap-307
 244. 244.chap-308
 245. 245.chap-309
 246. 246.chap-310
 247. 247.chap-311
 248. 248.chap-312
 249. 249.chap-313
 250. 250.chap-314
 251. 251.chap-315
 252. 252.chap-316
 253. 253.chap-317
 254. 254.chap-318
 255. 255.chap-319
 256. 256.chap-320
 257. 257.chap-321
 258. 258.chap-322
 259. 259.chap-323
 260. 260.chap-324
 261. 261.chap-325
 262. 262.chap-326
 263. 263.chap-327
 264. 264.chap-328
 265. 265.chap-329
 266. 266.chap-330
 267. 267.chap-331
 268. 268.chap-332
 269. 269.chap-333
 270. 270.chap-334
 271. 271.chap-335
 272. 272.chap-336
 273. 273.chap-337
 274. 274.chap-338
 275. 275.chap-339
 276. 276.chap-340
 277. 277.chap-341
 278. 278.chap-342
 279. 279.chap-343
Tập truyện
Tập truyện
SỐ CHƯƠNG
CẬP NHẬT
Truyện gợi ý

Thần Khí Vương

Trong võ làm, ai cũng muốn mình là người mạnh nhất, do dó họ cần có tuyệt thể binh khí dể đáp ứng tham vọng của mình. Lúc bẩy giờ có năm dị sĩ tinh thông ngũ hành thuật quyết định dùng nó để chế tạo binh khí và cuối cùng tuyệt thể binh khí đã ra đời với tên gọi “Thẩn khí'. Đổng thời họ phát hiện ra nếu người chể tạo ra ...

Vùng Hoang Mạc

Trong một tương lai xa, chiến tranh đã hủy diệt toàn bộ Trái Đất, chỉ còn lại một vùng hoang mạc cằn cỗi được gọi là SandLand nơi nguồn cung cấp nước bị kiểm soát bởi tên vua tham lam. Cảnh sát trưởng Rao đã xin nhà vua nhờ loài quỷ giúp đỡ… và cùng với đứa con của vua quỷ, Beelzebub, và trợ thủ của cậu ấy, Sheef vốn là một tên trộm giỏi. Bộ ba không đụng hàng này đã băng qua sa mạc, chiến đấu với rồng, bọn cướp và kẻ thù nguy hiểm ...
Phệ Quy Giảchap 46Lượt xem5,030

Phệ Quy Giả

Một cảnh sát mới vào nghề chứng kiến một vụ án mạng...

Huyền thoại Arata

Cứ 30 năm, một công chúa mới lại được chọn từ gia đình Hime để phục vụ Hagayami. Và bây giờ thời điểm đó lại đến, nhưng không may mắn thay, nhà Hime chỉ sinh độc được một đứa con trai là Arata! Trong lúc cải trang thành con gái để đóng giả công chúa, cậu bị Kanagi vu tội ám sát công chúa đương thời và bị truy nã! Sau đó câu chuyện quay về một Arata khác, lần này là một học sinh Nhật Bản thời hiện đại với sức mạnh phi thường nhưng hay bị ...
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!